Aplikace strojového vidění

Přehled typických aplikací, ve kterých použijete naše unikátní kamery pro strojové vidění.

Přehled typických aplikací, kde použijete naše kamery. Nejedná se o naše vlastní aplikace.

Kontrola výrobků v průmyslu

Vizuální kontrola výrobků např. v automobilovém či plastikářském průmyslu. Kontrola tvaru, kompletnosti, defektů, měření rozměrů, atd.

Kontrola a třídění potravin

Kvalita a čerstvost ovoce, třídění, detekce cizích těles, kontrola vlhkosti a stupně zralosti. Odhalování nákazy a parazitů.

Kontrola plastů hyperspektrální kamerou

Třídění odpadu a materiálů

Vizuální třídění plastů, skla, minerálů a dalších materiálů podle rozdílného chemického složení.

Environmentální aplikace

Precizní zemědělství, snímání z dronů a letadel, plošná kontrola závlahy, detekce napadení vegetace škůdci.

Doprava a bezpečnost

Dálkové snímání provozu na dálnici, záznam přestupků, ostraha hranic a objektů, dálkové pozorování osob a zvěře.

Vysokorychlostní záznam

Záznam rychlých dějů ve stroji. Záznam průběhu laserového svařování. Slow-motion videa, záznamy sportovců pro anlaýzu pohybu a fyziologie.

Výzkum a laboratoře

Speciální laboratorní zařízení, mikroskopie, medicína, oftalmologie.

(připravujeme)

Kamery a komponenty pro strojové vidění

Vybavení učeben a laboratoří

Provádíme návrh kompletních sestav pro výuku strojového vidění.

(připravujeme)