Environmentální aplikace

Podívejte se, co všechno můžete snímat a vyhodnocovat vizuálními metodami a automatickým zpracováním obrazu.

Příklady aplikací

Příklady aplikací pro systémy strojového vidění snímající životní prostředí.

Precizní zemědělství hypespektrální kamerou

Precizní zemědělství

Multispektrální a hyperspektrální kamery se používají pro plošné snímání vegetace z letadel a dronů. Zdravé rostliny s dostatkem vláhy mají jiný spektrální otisk, než rostliny suché či napadené parazity. Díky spektrálním kamerám lze také velmi dobře odlišit typy povrchů (vegetace, půda, skála, voda, sníh, ...) nezávisle na jejich barvě. Tím lze také plošně vyhodnotit hustotu vegetace, velikosti korun stromů, keřů apod.

Geologie a paleontologie

Různé druhy minerálů lze od sebe odlišit podle jejich spektrálního profilu. Zajímavé je také použití spektrálních kamer pro hledání otisků fosílií.

Simulace zraku živočichů

Lidské oko je citlivé na tři barvy v rozsahu vlnových délek zhruba 400 - 700 nm. Zvířata však mají citlivost zraku přizpůsobenou prostředí, ve kterém žijí a potravě, kterou vyhledávají. Mnohé druhy hmyzu dokáží rozlišit více spektrálních pásem a jsou citlivé i na ultrafialové nebo infračervené světlo. Pro účely zkoumání toho, co hmyz vidí, je možno použít multispektrální nebo UV kamery.

(Poznámka: Uvádíme příklady aplikací, ve kterých se používají kamery, které prodáváme, nikoliv naše vlastní aplikace.)

Jak to funguje

Jak dokážeme odlišit suchou a vlhkou vegetaci, i když na první pohled mají stejnou barvu?

Vegetace hyperspektrální kamerou

Voda má v pásmu SWIR výraznou oblast okolo 1400 nm, kde pohlcuje záření. Díky tomu jsme schopni odlišit listy s vysokým a nízkým obsahem molekul vody. V suchých listech je i jiné zastoupení cukrů a dalších látek, což ještě více odlišuje spektrální odezvu.

Spektrum suché vlhké listy

Hyperspektrální data byla nasnímána kamerou Specim FX17 a převedena na barevný obraz programem Perception Studio.

UV zobrazování

V UV světle se věci a rostliny jeví jinak, než ve viditelném světle.

Orchideje uv kamerou

UV obrázek v pásmu přibližně 335 - 365 nm (vlevo) ve srovnání s barevným obrázkem.

Související produkty

Kamery a produkty, které jsou vhodné pro uvedené aplikace.

Hyperspektrální kamery Specim FX
Hyperspektrální kamery pracující vhodné pro snímání přepravek a potravin na pohyblivém pásu.
Perception Studio software
Software pro zpracování obrazu z hyperspektrální kamery, používá princip chemického barevného obrazování.
Photonfocus SWIR kamera
Kamera snímající v krátkovlnném infračerveném pásmu 930 - 1700 nm.
Photnofocus kamera HS0
Multi a hyperspektrální kamery vhodné pro použití na dronu.

Další produkty pro strojové vidění naleznete v katalogu.