Kontrola čerstvosti a třídění potravin

Podívejte se, co všechno můžete snímat a vyhodnocovat vizuálními metodami a automatickým zpracováním obrazu.

Příklady aplikací

Příklady aplikací pro systémy strojového vidění v potravinářství. Ukázky toho, co uvidí kamera, naleznete níže na stránce.

Třídění ovoce, bobulí a zeleniny

Na základě spektrální odezvy povrchu plodů lze detekovat začínající hnilobu pod povrchem, napadení škůdci, přezrálost či chemickou kvalitu. Lze také najít cizí tělesa, jako plastové kousky, dřevo, kameny, kovové částečky nebo hmyz.

Kontrola masa

Neinvazivně a v reálném čase lze měřit poměr tučných a libových částí masa, či kontrolovat chemickou kvalitu masa: množství body a proteinů, detekce úlomků kostí, cizích materiálů a parazitů.

Třídění jader a sypkých potravin

Metodami spektrálního zobrazování a chemické analýzy lze odhalovat například špatně upražená zrna kávy, příliš vysokou nebo nízkou vlhkost čaje, parazity, hmyz a cizí předměty.

(Poznámka: Uvádíme příklady aplikací, ve kterých se používají kamery, které prodáváme, nikoliv naše vlastní aplikace.)

Jak to funguje

Jak je možné odhalit cizí předměty, i když vypadají na první pohled stejně jako potraviny? Jak lze nahlédnout pod slupku ovoce?

Spektrální charakteristika

Povrch každého objektu je tvořen vrstvou molekul. Každý chemický prvek či sloučenina má svou charakteristickou spektrální odrazivost, což znamená, že pohlcuje či odráží dopadající světlo o určitých vlnových délkách. Na základě spektrální analýzy lze určit, jaké chemické látky daný povrch obsahuje. Díky tomu jsme schopni rozlišit od sebe různé materiály jen na základě toho, jak reagují na světlo, i když ve viditelném světle vypadají podobně.

Chemické barevné zobrazování - Chemical Color Imaging

Správná vlnová délka

Spektrální kamery poměrně často využívají infračervené pásmo o vlnových délkách 900 nm až 2500 nm. Delší vlnová délka umožňuje světlu proniknout hlouběji do materiálu a zobrazit struktury, které se nacházení těsně pod povrchem. Díky tomu můžeme například u jablek vidět pod barevný pigment a zobrazit hroutící se buněčné stěny vlivem počínající hniloby.

Obvyklé uspořádání třídicí linky

Kontrola potravin probíhá obvykle plošně na pohyblivém pásu. Následující schématický obrázek zobrazuje možné uspořádání vizuální inspekce.

Schéma systému na třídění s hyperpektrální kamerou

Snímáním pomocí hyperspektrální kamery jsme obvykle schopni rozeznat chemické složení jednotlivých potravin a materiálů v obraze na základě jejich spektrální odezvy. K tomu, abychom byli schopni obraz zpracovat a klasifikovat, je nutné jeho převedení z komplexních dat na dvourozměrný obraz. To se provádí tak, že každému materiálu, který má určité chemické složení, se přiřadí konkrétní barva. Takto rozpoznané materiály v obraze je možné dále zpracovávat konvenčními programy pro strojové vidění (např. Vision Builder, Halcon, apod.)

Související produkty

Kamery a produkty, které jsou vhodné pro uvedené aplikace.

Hyperspektrální kamery Specim FX
Hyperspektrální kamery pracující vhodné pro snímání přepravek a potravin na pohyblivém pásu.
Perception Studio software
Software pro zpracování obrazu z hyperspektrální kamery, používá princip chemického barevného obrazování.
Photonfocus SWIR kamera
Kamera snímající v krátkovlnném infračerveném pásmu 930 - 1700 nm.
Photnofocus kamera HS0
Multi a hyperspektrální kamery vhodné pro použití na dronu.

Další produkty pro strojové vidění naleznete v katalogu.