Strojové vidění v průmyslu

Podívejte se, co všechno můžete snímat a vyhodnocovat vizuálními metodami a automatickým zpracováním obrazu.

Proč strojové vidění

Systémy strojového vidění se hojně používají v mnoha průmyslových odvětvích, od automobilového, plastikářského, farmaceutického, až třeba po potravinářský průmysl. Kamerové systémy se používají zejména pro bezdotykové měření a kontrolu kvality ve výrobě. Výhody použití kamer lze shrnout do následujících bodů:

Zvýšení kapacity produkce

Sejmutí a vyhodnocení obrazu trvá obvykle desítky milisekund a pomáhá tak udržet vysoký takt výrobní linky. Ve spolupráci s operátorem pak šetří čas operátora na neautomatizované úkony.

Snížení nákladů

Počáteční investice do kamerové kontroly bývá sice vysoká, ale podle zkušeností uživatelů se náklady vrátí do několika měsíců. Kamerový systém je schopen pracovat v režimu 24/7/365.

Udržení vysoké kvality

Pokud je kvalita výrobku hodnocena operátory, tak se může stát, že různí lidé vyhodnotí stejný kus různě. Kamerový systém je při správně nastavených limitech schopen vyhodnotit každý kus správně i po delším čase.

Sledování produkce

Strojové vidění je přirozenou součástí principů Průmyslu 4.0. Pokročilé systémy umožňují nejen vyhodnocení obrazu, ale také sledování výrobku a odesílání statistických dat do nadřazeného systému.

V mnoha provozech v současnosti probíhá kontrola kvality vyškolenými pracovníky ve výrobě. Jedná se o rutinní práci, kterou se spousta podniků snaží nahradit automatizovanou kontrolou. Nahrazení lidí stroji je sice veřejností vnímáno jako nepopulární krok, ale v mnoha případech je tento krok nutný pro udržení kroku s konkurencí. Kvalitní lidé mohou být přeškoleni na sofistikovanější práci, nebo mohou se systémem průmyslové automatizace spolupracovat.

Odvětví pro strojové vidění

Nejtypičtější průmyslová odvětví pro použití průmyslových kamer a strojového vidění.

Automobilový průmysl

Obvykle se jedná o kontrolu přítomnosti součástek, slícování jednotlivých dílů dohromady, čtení štítků a sledování výroby. Obvykle se pro tyto účely používají kamerové senzory nebo inteligentní kamery, pro komplexnější úlohy pak vision systémy s více průmyslovými kamerami.

Strojové vidění ve strojírenské výrobě

Strojírenství a obráběcí stroje

Měření tvaru obrobků je nejčastější úlohou. Pro plošná měření rozměrů je vhodné použití kamer s vysokým rozlišením ve spojení s telecentrickými objektivy. Pro snímání 3D struktur jsou určeny 3D kamery. Někdy bývá požadavkem záznam velmi rychlých dějů například v obráběcích strojích pomocí vysokorychlostní kamery.

Výroba plastů, gumárenský průmysl

Častou úlohou je kontrola nedolitků, přelitků, nebo vad ve struktuře. Pro tyto účely jsou vhodné jak standardní průmyslové kamery, tak 3D kamery, například pro kontrolu vyrobených pneumatik. Občas se kontroluje také správný barevný odstín povrchu či laku a v takovém případě je na místě použití spektrální kamery.

Elektrotechnika, výroba DPS

Kvůli vysoké hustotě součástek se kontrola desek s plošnými spoji často provádí kamerami s vysokým rozlišením, nebo ještě lépe řádkovými kamerami. Pro inspekci jednotlivých kusů není rozlišení kamery až tak podstatné, důležitá je vysoká kvalita makro objektivu.

Kontrola potravin hyperspektrální kamerou

Potravinářský průmysl

U pekárenských výrobků je obvyklým požadavkem kontrola tvaru výrobků (sušenek) a jejich správného odstínu způsobeného délkou pečení. Pro kontrolu kvality ovoce, zeleniny, bobulí, masa a dalších jsou přímo určeny hyperspektrální kamery. Více příkladů naleznete na stránce věnované kamerám v potravinářském průmyslu.

Farmaceutický průmysl

Kontrola tvaru tablet, celistvost blistru, kontrola potisku, nebo naplnění ampulí tekutinou jsou jen některé z mnoha aplikací strojového vidění vhodné pro průmyslové kamery. Měření hladiny v neprůhledných plastových lahvičkách je možné pomocí infračervených kamer SWIR. A hyperspektrální kamery zase použijete ke zjištění koncentrace účinné látky.

Máte i vy svou unikátní aplikaci? Napište nám!

(Poznámka: Uvádíme příklady aplikací, ve kterých se používají kamery, které prodáváme, nikoliv naše vlastní aplikace.)

Typické úlohy pro zpracování obrazu

V oblasti analýzy a zpracování obrazu je možné najít několik typických úloh.

Kontrola přítomnosti

Kontroluje se přítomnost všech součástek či kompletnost celého výrobku.

Hledání vad

Škrábance, díry, nedolitky, chyby ve struktuře povrchu, nedolití plastu, ...

Měření rozměrů

Je možné měřit velmi přesně s přesností až tisícin milimetru. Velkou výhodou je bezdotykovost optické metody.

Třídění

Klasifikace výrobků na základě tvaru nebo barvy (případně spektrální odezvy).

Kontrola 3D tvaru

Typická úloha pro 3D kamery, nebo některou z metod promítání vzoru na povrch objektu.

Čtení textu a kódů

Používá se při kontrole vytištěných štítků a při identifikaci a sledování výrobku.

Související produkty

Kamery a produkty, které jsou vhodné pro uvedené aplikace.

Kamera Triton
Průmyslová kamera se zvýšenou mechanickou a teplotní odolností.
Objektivy s vysokou světelností vhodné pro vysokorychlostní kamery
Objektivy se závitem C-mount pro průmyslové kamery.
Lucod Atlas kamera
Kamery s vysokým rozlišením až 31 MP pro 5 gigabitový ethernet.

3D kamery Helios

Kamery s technologií Time of Flight.

Další produkty pro strojové vidění naleznete v katalogu.