Třídění odpadu a materiálů

Podívejte se, co všechno můžete snímat a vyhodnocovat vizuálními metodami a automatickým zpracováním obrazu.

Příklady aplikací

Příklady aplikací pro systémy strojového vidění. Ukázky toho, co uvidí kamera, naleznete níže na stránce.

Kontrola plastů hyperspektrální kamerou

Třídění plastového odpadu

PET, HDPE, LDPE, PP, PS, a další zkratky označují nejčastěji používané obalové plasty. Spektrálními metodami umíme rozlišit jednotlivé materiály (nezávisle na jejich viditelné barvě) a roztřídit je pro další recyklaci.

Sklo a kameny

Třídění skla a minerálů

Metodami spektrálního zobrazování a chemické analýzy lze třídit a zkoumat různé druhy minerálů, jde také měřit přítomnost příměsí anebo rozpoznávat různé druhy skla na třídicí lince.

Vlhkost ve dřevě hyperspektrální kamerou

Vlhkost dřeva a porézních materiálů

Voda má poměrně silnou absorpci záření na určitých vlnových délkách v pásmu SWIR, proto je možné pomocí spektrální kamery odhalit její přítomnost v materiály, typicky ve dřevě. Kromě toho je možné odhalit i přítomnost laku či lepidla, nebo snímat hustotu vláken a detekovat suky a nepravidelnosti.

(Poznámka: Uvádíme příklady aplikací, ve kterých se používají kamery, které prodáváme, nikoliv naše vlastní aplikace.)

Jak to funguje

Jak je možné odlišit různé plasty na základě chemických vlastností?

Rozlišení materiálu podle spektra

Plasty jsou tvořeny dlouhými molekulami zvanými polymery. Molekula jednoho druhu polymeru dokáže pohlcovat světlo určitých vlnových délek. Jednotlivé plastové materiály se liší právě strukturou polymerů a tím i rozsahem vlnových délek, na kterých pohlcují světlo. Rozlišením tvaru spektra dokážeme nsadno rozlišit materiál, ze kterého byl plast vyroben, často nezávisle na jeho viditelné barvě.

Na ukázkovém obrázku vpravo lze rozlišit láhev (PET), víčko (HDPE) a obal (papír).

 

 

Spektrální obrázek plastové lahve
Detekce plastů hyperspektrální kamerou a softwarem Perception studio

Chemické barevné zobrazování

Chemické barevné zobrazování (Chemical Colour Imaging - CCI) je nová technologie, která kombinuje základní výhody hyperspektrálního snímání a zpracování barevného obrazu. Zpřístupňuje tak vlastnosti chemických materiálů zcela novému okruhu uživatelů i bez hlubokých znalostí technologie a fyzikální podstaty snímaného materiálu.

Každému rozpoznanému materiálu se přiřadí určitá barva. Výstupem je tedy barevný obraz, který velmi napomáhá klasifikaci objektů.

Obvyklé uspořádání třídicí linky

Třídění probíhá obvykle plošně na pohyblivém pásu. Následující schématický obrázek zobrazuje možné uspořádání vizuální inspekce.

Zpracování dat z hyperspektrální kamery

Snímáním pomocí hyperspektrální kamery jsme obvykle schopni rozeznat chemické složení jednotlivých materiálů v obraze na základě jejich spektrální odezvy. K tomu, abychom byli schopni obraz zpracovat a klasifikovat, je nutné jeho převedení z komplexních dat na dvourozměrný obraz. To se provádí tak, že každému materiálu, který má určité chemické složení, se přiřadí konkrétní barva. Takto rozpoznané materiály v obraze je možné dále zpracovávat konvenčními programy pro strojové vidění (např. Vision Builder, Halcon, apod.)

Související produkty

Kamery a produkty, které jsou vhodné pro uvedené aplikace.

Hyperspektrální kamery Specim FX
Hyperspektrální kamery pracující vhodné pro snímání přepravek a potravin na pohyblivém pásu.
Perception Studio software
Software pro zpracování obrazu z hyperspektrální kamery, používá princip chemického barevného obrazování.

Další produkty pro strojové vidění naleznete v katalogu.