Perception Studio

První software, který je přímo určen pro práci s hyperspektrálním obrazem. Umožňuje zpracování jednotlivých pásem a jejich vzájemné porovnávání. Dokáže odlišit jednotlivé materiály v obraze na základě jejich spektrální odezvy. Obsahuje aplikaci pro uživatelské nastavení procesu a jádro pro použití v reálném čase. Výstup v nepravých je určen pro další vyhodnocení běžnými programy pro strojové vidění.

  • Chemické barevné zobrazování
  • Vysokorychlostní zpracování obrazu na GPU
  • Programovatelný datový výstup
  • Funguje s mnoha hyperspektrálními kamerami
  • Obrazový výstup protokolem GigE Vision
  • Intuitivní uživatelské prostředí
logo Perception Park
Perception Studio laptop

Produkty

Perception Park nabízí několik produktů pro zpracování hyperspektrálního obrazu podle způsobu použití. Všechny pracují na stejném softwarovém základě.

Perception Studio

Perception Studio

Vývoj a nastavení

Aplikace pro snadnou konfiguraci, modelování a výstup obrazu. Toto potřebujete ve chvíli, kdy ladíte aplikaci a hledáte cestu, jak odlišit hledané materiály.

Perception Core

Perception Core

Run-time

Real-timové jádro systému pro použití na koncovém hardware, který bude použit v reálném aplikaci. Zde poběží algritmy vytvořené v Perception Studiu. Toto potřebujete pro váš stroj.

Perception System

Perception System

Kompletní řešení

Kompletní jednotka pro zpracování obrazu. Vstupem je komunikace z kamery, výstupem komunikace GigE Vision nebo UDP protokol.

Chemické barevné zobrazování

Chemické barevné zobrazování (Chemical Colour Imaging - CCI) je nová technologie, která kombinuje základní výhody hyperspektrálního snímání a zpracování barevného obrazu. Zpřístupňuje tak vlastnosti chemických materiálů zcela novému okruhu uživatelů i bez hlubokých znalostí technologie a fyzikální podstaty snímaného materiálu.

Chemické barevné zobrazování - Chemical Color Imaging

Perception software přijme velmi komplexní data z hyperspektrální kamery (tzv. hyperspektrální krychli) a převede je na jednoduchý barevný obraz, kde jsou jednotlivé chemicky odlišné materiály zobrazeny jinou barvou. Tento obraz lze pak dále zpracovat konvenčními programy. Použití je velmi jednoduché, neboť Perception Core se umí tvářit jako barevná kamera komunikující protokolem GigE Vision.

Video

Prezentace představující chemické barevné zobrazování (CCI) a software Perception Studio (anglicky).

Přednáška o základech hyperspektrálního zobrazování a barevného chemického zobrazování (anglicky).

Aplikace

Hyperspektrální kamery se používají v řadě fantastických aplikací, kde použití klasických kamer není dostačující.

Kontrola čerstvosti potravin

Kvalita a čerstvost ovoce, třídění, detekce cizích těles, kontrola vlhkosti a stupně zralosti. Odhalování nákazy a parazitů.

Třídění odpadu a materiálů

Vizuální třídění plastů, skla, minerálů a dalších materiálů podle rozdílného chemického složení.

Environmentální aplikace

Precizní zemědělství, snímání z dronů a letadel, plošná kontrola závlahy, detekce napadení vegetace škůdci.

Dokumenty ke stažení

Datové listy a brožury, které poskytuje výrobce.

Doporučené kamery

Software Perception Studio je kompatibilní s následujícími kamerami.

Hyperspektrální kamera Specim FX17
Špičkové hyperspektrální kamery VNIR a SWIR, více než 220 pásem.

Photonfocus HS

Kamery se snímači IMEC pro pásmo VNIR. 25 pásem nebo 150 pásem.

Cenová poptávka nebo technický dotaz

Potřebujete více informací, nebo cenovou nabídku? Chcete tento produkt předvést nebo zapůjčit? Potřebujete návrh řešení, nebo dodávku celého systému? Klikněte na tlačítko, nebo nám zavolejte.